Utvändiga Tjänster

- Målning av husgrunder i form av betong och puts.
- Målning av plåtdetaljer i form av plåttak, hängrännor, fönsterbläck m.m
- Målning av husfasader i form av trä, puts och betong
- Målning av fönsterbågar i form av spröjs, karm, fönsterfoder m.m